En gammal miljö passar bäst att vara sparsamt upplyst