Leverans och köpvillkor utanför EU

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

Dessa köp- och leveransvillkor, tillämpas på samtliga beställningar gjorda i vår webbutik, www.gysinge.com, nedan kallad webbutiken, och från Gysinge Centrum för Byggnadsvårds kundservice, då kunden är konsument och beställningen ska levereras till ett land som inte är medlemsstat i EU. Med konsument avses en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Skulle annat lands lag än Sveriges vara tillämpliga gäller villkoren i de delar de inte avviker från tillämplig tvingande konsumentlagstiftningen. Gysinge Centrum för Byggndsvård följer självklart tillämplig tvingande konsumenträttslig lagstiftning. 

2. BESTÄLLNING  

Orderläggning sker via vår hemsida eller genom kundservice. Order med leverans till länder utanför EU är momsbefriad. Momsregistrerade företag inom EU är momsbefriade. Giltigt momsregistreringsnummer måste inlämnas till kundtjänst. Vänligen kontrollera att din order är riktig vid mottagande. Om något har blivit fel eller vid ändring, vänligen kontakta kundtjänst omgående.För all kontakt med kundservice uppmanar vi att ha orderbekräftelsen tillgänglig. På grund av svensk lagstiftning är vi tvungna att begära målsmans underskrift vid order av kunder under 18 år.

3. PRIS 

Mervärdesskatt och tull 

Priser i webbutiken är angivna inklusive moms om 25 % och 6% på litteratur. Moms utgår inte vid beställningar där leverans sker till land som inte är medlemsstat i EU. Tullkostnader kan tillkomma beroende av lagstiftningen i det land till vilket beställningen levereras. Eventuella avgifter för moms och tull betalas av kunden. Gysinge Centrum för Byggnadsvård har dessvärre inte någon möjlighet att informera kunden om dessa avgifter och kunden ansvarar själv för administrationen kring införsel av varorna och betalning av moms och tull. 

Frakt 

Priserna är angivna exklusive frakt. Kostnaden för frakt tillkommer och ska betalas av kunden. Fraktkostnaden meddelas i samband med beställningen. 

Betalning 

Vid beställning genom webbutiken accepterar vi betalning med följande betal- och kreditkort: VISA, Mastercard.  För betalning med kort följ de instruktioner i webbutiken som lämnas vid betalningen. Vid beställning hos kundservice betalar du mot postförskott eller genom förskottsbetalning till vårt bankkonto. Av säkerhetsskäl accepterar vi inte kortbetalning vid beställning hos kundservice.

Säkerhet 

Vi erbjuder dig alltid ett säkert betalningssätt. Vi innehar ssl-certifikat samt uppfyller kraven för PCI DSS.  Alla kortuppgifter och dina personuppgifter är krypterade vilket innebär att endast behöriga personer kan ta del av informationen. 

Reservation 

På grund av att vissa varor är beställningsvaror och kan ha tagits ur produktion eller av någon annan anledning inte längre är möjliga för Gysinge Centrum för Byggnadsvård att leverera är beställning inte bindande för Gysinge Centrum för Byggnadsvård förrän Gysinge Centrum för Byggnadsvård har skickat ut en orderbekräftelse till kunden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna vid omständigheter som Gysinge Centrum för Byggnadsvård inte rår över, som valutaförändringar, höjda inköps- eller tillverkningspriser eller höjd moms. Vi förbehåller oss även rätten att annullera beställningar där varan är uppenbart felaktigt prissatt. 

4. BESTÄLLNINGSVAROR 

Handpenning 

Vid beställning av vissa icke lagerförda varor måste beställning ske via kundservice. Vi tar ut en handpenning om minst 20 % av varans pris. Handpenningen ska ha kommit oss tillhanda innan varan beställs av oss.

Betalning 

Hela varans pris måste ha kommit oss tillhanda innan leverans. 

Avbeställning 

Om du önskar avbeställa varan är du enligt konsumentköplagen skyldig att ersätta oss för våra kostnader och förluster såvida du inte kan utnyttja ångerrätten enligt punkt 6.

Retur 

För beställningsvaror gäller inte öppet köp eller bytesrätt.

5. LEVERANS 

Leveranssätt, villkor, leveranstid och kostnad varierar beroende på land och typ av varor. Leverans av produkter köpta via Gysinge Centrum för Byggnadsvårds webbutik sker endast till Sverige inklusive övriga Norden samt övriga Eruopa. För övriga länder kontakta kundservice.

Leveranstid

Normal leveranstid är 7-12 dagar utanför EU. En preliminär leveranstid kan meddelas av kundservice. 

Leveransbesked

I vissa fall kan leveransbesked erhållas från transportören om du vid beställningen har uppgivit mobiltelefonnummer och mail.

Dröjsmål i leverans

Även om vi gör vårt yttersta för att leverera det som har blivit beställt i utlovad tid kan det bli fel. Om leveransen dröjer från vad som har utlovats ber vi dig kontakta kundservice omgående så att vi kan undersöka varför leveransen dröjer. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt att häva köpet. Kontakta oss omgående om leveransen är försenad och det är viktigt att du erhåller varan inom viss tid. 

Transportskador 

Vi har valt transportörer vi anser borgar för god kvalitet i sina leveranser. Trots detta kan transportskador uppstå. Som köpare är du ansvarig för att vid mottagandet eller snarast möjligt därefter undersöka om varan eller förpackningen har synliga skador. Om varan eller förpackningen har synliga skador bör du anmäla dem direkt till transportören eller om du upptäcker dem efter leveransen till vår kundservice på telefon + 46 (0)291 211 00 eller mail gysinge@gysinge.com 

6. ÅNGERRÄTT  

Ångerfrist och meddelande 

Vår målsättning är att du ska bli helt nöjd med den vara eller de varor du köper hos oss. Handlar du från webbutiken eller vår kundservice har du därför rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du har tagit emot den. Du måste dock meddela vår kundservice detta telefon + 46 (0)291 211 00 eller mail gysinge@gysinge.com Vi ber dig observera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller ta emot en leverans. 

Undantag 

Ångerrätten gäller inte på vara som är tillverkade efter ditt särskilda önskemål eller vara som på annat sätt på grund av din beställning har fått en tydlig personlig prägel, till exempel måttbeställda varor, eller specialbeställd möbel.

Returvillkor 

Om du ångrar ditt köp måste du sända tillbaka varan oanvänd (du får dock undersöka så att varan inte är felaktig), tillsammans med bifogad returfraktsedel och i ursprungligt skick. Varan bör returneras i sitt originalemballage. Du får dock själv stå för kostnaden för returfrakten. 

Returadress:

Gysinge Centrum för Byggnadsvård /RETUR

Gysingstigen 207

811 97 Gysinge

Det är du som kund som står risken för att varan skadas eller försvinner under returfrakten så vi ber dig uppmärksamma lämpligheten att se till att varan är försäkrad samt att den är väl emballerad. 

7. PRODUKTFEL 

Om en vara är felaktig och du har reklamerat i rätt tid ser vi självklart till att varan lagas eller byts ut. För att kunna bevisa att du har köpt varan hos oss är det viktigt att du har kvar din orderbekräftelse eller ditt kvitto. Se därför till att alltid spara orderbekräftelsen. 

8. REKLAMATION 

Reklamation av fel i vara, fel eller dröjsmål i leverans av vara ska ske skriftligen till Gysinge Centrum för Byggnadsvård inom skälig tid, dvs. så snart som möjligt. 

Sker inte reklamation inom skälig tid förlorar du rätten att göra eventuella påföljder enligt konsumentköplagen gällande mot Gysinge Centrum för Byggnadsvård 

9. RESERVATION 

Gysinge Centrum för Byggnadsvård reserverar sig för eventuella skriv – eller tryckfel, och kan inte hållas ansvarigt för skada som en följd av sådan felaktighet. Prisuppgifterna i webbutiken är ett erbjudande och ett avtal har inte kommit till stånd förrän Gysinge Centrum för Byggnadsvård har bekräftat beställningen eller köpet. 

10. OUTHÄMTADE PAKET 

För paket som inte hämtas ut inom skälig tid ansvarar vi inte. Outhämtade paket som returneras till oss fraktas på din risk och vi ansvarar heller inte för varan efter det att den har returnerats till oss. Det är därför viktigt att du hämtar ut eller tar emot ditt paket även om du har ångrat dig. Vid outhämtade paket debiterar vi en avgift vilken motsvarar kostnaden för frakt, returfrakt och hantering. 

11. KUNDSERVICE  

Om du har några frågor, något har blivit fel i leveransen eller av någon annan anledning önskar nå vår kundservice finns de tillgängliga för dig på:

Telefon:+46 (0)291 211 00

Mail: gysinge@gysinge.com

12. PERSONUPPGIFTER 

För fullgörandet av avtalet är Gysinge Centrum för Byggnadsvård skyldigt att samla in personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. De uppgifter som lämnas vid registreringen registreras och behandlas av Gysinge Centrum för Byggnadsvård. Du har rätt att en gång per år begära utdrag för den information som finns registrerad om dig. Om några uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande rättar vi självklart till dem om du meddelar oss. Du kan även begära att få uppgifterna om dig raderade. Gysinge Centrum för Byggnadsvård använder endast uppgifterna för det rätta fullgörandet av avtalet och säljer inte personuppgifterna vidare till tredje part. Genom godkännande av villkoren godkänner du även Gysinge Centrum för Byggnadsvårds insamling och behandling av personuppgifterna. 

14. FORCE MAJEURE  

Gysinge Centrum för Byggnadsvård befrias från att fullgöra leverans om det rätta fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför dess kontroll och som Gysinge Centrum för Byggnadsvård skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder det skäligen inte kunnat undvika eller övervinna, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, olycksfall, krig, pandemi, myndighets beslut eller annat förhållande som har legat utanför Gysinge Centrum för Byggnadsvårds kontroll och som väsentligen inverkar på Gysinge Centrum för Byggnadsvårds rätta fullgörande av avtalet.

15. TVIST  

Gysinge Centrum för Byggnadsvård strävar efter att samtliga kunder ska vara nöjda. Vi försöker alltid att i första hand komma överens med dig om någonting har blivit fel. Om vi trots våra ansträngningar inte kan komma överens rekommenderar vi dig att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för en oberoende prövning. Självklart följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. 

16. FÖRETAGSINFORMATION  

Gysinge Centrum för Byggnadsvård AB

Gysingsstigen 207

811 97 Gysinge

 

VARUKORG

Totalt: 0 kr

Till kassan

DINA PRODUKTER

Stäng
Hem
BUTIKER
Om oss
Kundtjänst och köpvillkor
Registera